Fundatia Soul to Soul - Ramnicu Valcea
TOTUL MERGE CA PE ROATE
Home      Atelier de croitorie
Printeaza aceasta paginaAdauga la Favorite
 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de interven
tie 6.1: Dezvoltarea economiei sociale
 

Fundatia Soul to Soul

in parteneriat cu

Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara Valcea
 

Intreprindere sociala- atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilitati!

(ID 19284)
 

Perioada de implementare?

MAI 2009 – APRILIE 2011

 
Cui ne adresam ?
 

Persoanelor cu dizabilitati in vederea integrarii pe piata muncii prin intermediul intreprinderii sociale care va fi creata

 
Care sunt obiectivele proiectului ?

Obiectiv general

Dezvoltarea de activitati generatoare de profit pentru a proteja persoanele cu dizabilitati, membre ale ONG-ului, sa se integreze pe piata muncii prin intermediul intreprinderii sociale
 

Obiective specifice

v     Dezvoltarea unei intreprinderi sociale pentru persoanele cu dizabilitati membre ale ONG-ului in domeniul croitoriei pe durata proiectului

v     Creşterea cu 65 % a nivelului de informare a comunitatii cu privire la necesitatea dezvoltării capitalului uman in rândul persoanelor cu dizabilitati pe durata proiectului

v     Dezvoltarea de servicii alternative de tip centru de zi pentru ingrijirea a 25 de copii membrii ai familiilor beneficiarilor

 
Care sunt activitatile proiectului? (1)
 

q     Demersuri pentru infiintarea intreprinderii sociale

  • realizarea a 10 intalniri cu membrii ONG-ului;

q     Achizitii

  • achizitii pentru intrepinderea sociala;
  • achizitii pentru centrul de zi. 

q     Servicii de consiliere profesionala oferite unui numar de 15 persoane cu dizabilitati

q     Activitati de formare profesionala pentru pentru managerul, maistru si contabilul intreprinderii sociale si pentru 15 persoane cu dizabilitati

 
Care sunt activitatile proiectului? (2)
 

q     Realizarea demersurilor de angajare a 15 persoane cu dizabilitati in cadrul intreprinderii sociale;

q     Desfasurarea activitatilor specifice intreprinderii sociale infiintate:

  • promovarea activitatii intreprinderii sociale prin publicitate;
  • achizitia de materiale de productie necesare si demararea activitatii de productie.

q     Se infiinteaza un centru de zi cu o capacitate de 25 de locuri pentru 25 de copii ai caror parinti sunt integrati pe proiect

q     Desfasurarea activitatilor in cadrul centrului: realizarea si depunerea documentatiei pentru acreditarea centrului la DMSSF, desfasurarea de activitati de ingrijire pe timpul zilei

q     Informare si publicitate proiect

q     Managementul de proiect

 
Rezultatele asteptate

         1 intreprindere sociala infiintata;

         15 persoane dezavantajate sprijinite;

         10 femei sprijinite;

         1 campanie de constientizare/informare;

         25 de copii beneficiari ai serviciilor de ingrijire din centrul de zi;

         15 persoane cu dizabilitati beneficiare de servicii de informare, orientare si consiliere profesionala;

         15 persoane cu dizabilitati beneficiare de servicii de formare profesionala;

         15 persoane cu dizabilitati angajate;

 
Contact

Dinica Bogdan  Manager Proiect


Telefon: 0762455399

E-mail: soul17soul@yahoo.com
 
 
 
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ECHIPA DE PROIECT

pentru primul an
 
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1.

Dinică Bogdan

Manager de proiect

2.

Dumitrascu Andreea

Asistent Manager

3.

Sofîlcă Mihaela

Responsabil Financiar

4.

Marin Daniel

Consultant Juridic

5.

Oprescu Georgeta

Contabil

6.

Deaconu Andreea

Expert Mass-media

7.

Nitoi Octaviana

Psiholog

8.

Dumitrascu Dragos

Lucrător social

9.

Horăscu Ramona

Secretară

10.

Horăscu Tatiana

Administrator

11.

Dută Cristinel

Sofer

 

 
 
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

25 ianuarie 2010

Comunicat de presă

                                                                       

            FUNDAŢIA SOUL TO SOUL în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ VÂLCEAimplementează proiectul „Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizbabilităţi”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1.

        

              Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unor activităţi de profit pentru a proteja persoanele cu dizabilităţi, membre ale ONG-ului, să se integreze pe piaţa muncii prin intermediul întreprinderii sociale.

             Obiective specifice:

§        dezvoltarea unei întreprinderi sociale pentru persoanele cu dizabilităţi, membre ale ONG-ului în domeniul croitoriei;

§        creşterea cu 65% a nivelului de informare a comunităţii cu privire la necesitatea dezvoltării capitalului uman în rândul persoanelor cu dizabilităţi;

§        dezvoltarea de servicii alternative de tip centru de zi pentru îngrijirea a 25 de copii ai membrilor familiilor beneficiarilor.

             Proiectul este în a noua lună deimplementare. Aceasta luna este dedicată achiziţiilor, achiziţii ce  sunt în curs de desfăşurare. De asemenea, activităţile sociale cât şi activităţile de formare profesională sunt în plină desfăşurare, acestea având un aport deosebit de important în atingerea obiectivelor proiectului. În cursul acestei luni a avut loc o întâlnire publică la sediul fundaţiei Soul to Soul, la care au participat beneficiarii şi au fost prezentate idei pentru un mod de viaţă mai sănătos ce include o alimentaţie echilibrată, activitate fizică şi gândire pozitivă, activităţile ce vor urma în cadrul proiectului (activităţi de croitorie, activităţi centru de zi etc.).

Persoana de contact: Dinică Bogdan – Manager Proiect

Fundaţia Soul to Soul

Tel: 0762.455.399

E-mail: soul17soul@yahoo.com 
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

CAMPANIE DE SENSIBILIZARE

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1

Fundaţia Soul to Soul în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, implementează proiectul Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi, proiect cofinanţat din Fondul Social European. Prin activităţile propuse proiectul se înscrie în cea de a treia prioritate a Strategiei de la Lisabona “crearea de noi locuri de muncă mai bune” şi încurajează acţiuni pentru creşterea gradului de adaptabilitate a forţei de muncă la provocările apărute pe piaţa forţei de muncă europeană, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională continuă. Printre problemele existente ale grupului ţintă al proiectului “Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi” se enumeră: lipsa de calificări necesare inserţiei pe piaţa muncii, discriminarea la locul de muncă, lipsa concordanţei calificărilor obţinute cu necesarul de pe piaţa muncii, lipsa de motivaţie, părăsirea timpurie a şcolii, dependenţa de facilităţile sociale, lipsa de informare a angajaţilor pentru facilităţile fiscale, autoizolare socială. Activităţile proiectului iau în considerare perspectiva de şanse şi de gen prin promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în vederea combaterii discriminării pe piaţa muncii şi utilizarea eficientă a resurselor umane, serviciile putând fi accesate de orice persoană. Se promovează o atitudine activă a beneficiarilor finali, prin construirea unei abordări active de intervenţie, dezvoltarea unei afaceri în cadrul întreprinderii sociale, învăţare şi căutare a unui loc de muncă: menţinerea unui contact permanent cu piaţa locurilor de muncă, cu echipa proiectului, prin învăţarea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă şi susţinerea de cursuri de formare profesională prin metode interactive, atractive în domeniul abordat: atelier de croitorie pentru conducerea afacerii, cât şi pentru desfăşurarea activităţii de producţie.

A. Deaconu


PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ!

FUNDAŢIA SOUL TO SOUL

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1

Prin activităţile proiectului Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi, ne propunem consilierea profesională a 15 persoane cu dizabilităţi. Această activitate de consiliere este în plină desfăşurare şi se va finaliza o dată cu încheierea primului an de implementare al proiectului, respectiv în luna aprilie 2010. Cei 15 beneficiari au fost împărţiţi în 3 grupe a câte 5 beneficiari/grupa pentru realizarea şedinţelor de consiliere de grup. Tematica şedinţelor pentru lunile derulate a vizat tema de autocunoaştere. Acestea au fost dezbătute şi unele dintre ele sunt în plin proces de dezbatere, cum ar fi: „cum să realizăm un curriculum vitae?”, „sistemul meu de valori”, „activităţi de instruire în căutarea unui loc de muncă”, „valori de muncă”, „cum să căutăm un loc de muncă”, „decizia de carieră – factori interni”, „modalităţi de atragere a angajatorului”, „alternativele ocupaţionale”.

A. Deaconu


PROIECT ÎNDRĂZNEŢ

FUNDAŢIA SOUL TO SOUL

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1

Fundaţia Soul to Soul în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, implementează proiectul Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi, proiect care urmăreşte şi formarea unor persoane cu dizabilităţi în domeniul croitoriei şi angajarea acestora într-un atelier de croitorie, o întreprindere socială creată prin activităţile derulate în cadrul acestui proiect. Începând cu luna septembrie 2009 se desfăşoară cursurile de formare profesională care vizează instruirea a 17 persoane care vor lucra în întreprinderea socială. Astfel se organizează următoarele cursuri:

@  Pentru managerul şi maistrul de întreprindere se efectuează cursul de antreprenoriat, cursul de maistru în industria textilă şi pielărie, cursul de contabil şi respectiv, operator introducere, prelucrare, validare date.

@  Pentru 15 persoane cu dizabilităţi cursul de confecţioner textil.

Cursurile vor fi finalizate până în luna aprilie 2010.

A. Deaconu


PROIECT ÎNDRĂZNEŢ

FUNDAŢIA SOUL TO SOUL

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1

Fundaţia Soul To Soul, în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, este în plin proces de implementare a proiectului Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu dizabiliăţi, finanţat din Fondul Social European. Cu această ocazie, beneficiarul va desfăşura o campanie de informare şi sensibilizare cu privire la persoanele cu dizabilităţi.

Până la acest moment pentru această activitate cuantificăm următorii indicatori specifici: o conferinţă de presă pentru lansarea proiectului, un comunicat de presă pentru lansarea proiectului însoţite de prezentări în power-point edificatoare pentru scopul şi activităţile proiectului. Au fost transmise comunicate de presă trimestriale, au fost realizate întâlniri publice, au fost încheiate convenţii de colaborare cu actori relevanţi în domeniul abordat prin intermediul proiectului, o emisiune tv, peste patruzeci de articole publicate, materiale de publicitate şi vizibilitate pentru proiect.

A. Deaconu

 

 
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nr. 37/06.07.2009

CAMPANIE DE SENSIBILIZARE

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilități

Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1

Conform Strategiei de la Lisabona, fiecare Stat Membru al Uniunii Europene trebuie să sporească eforturile pentru creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și să susțină dezvoltarea durabilă și modernizarea modelului social european, bazat pe dinamism economic și coeziune socială.

Prin activitățile propuse proiectul se înscrie în cea de a treia prioritate a Strategiei de la Lisabona “crearea de noi locuri de muncă mai bune” și încurajează acțiuni pentru creșterea gradului de adaptabilitate a forței de muncă la provocările apărute pe piața forței de muncă europeană, creșterea investițiilor în capitalul uman prin educație și formare profesională continuă. Printre problemele existente ale grupului țintă al proiectului “Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilități” se enumeră: lipsa de calificări necesare inserției pe piața muncii, discriminarea la locul de muncă, lipsa concordanței calificărilor obținute cu necesarul de pe piața muncii, lipsa de motivație, părăsirea timpurie a școlii, dependența de facilitățile sociale, lipsa de informare a angajaților pentru facilitățile fiscale, autoizolare socială.

Activitățile proiectului iau în considerare perspectiva de șanse și de gen prin promovarea egalității de șanse între femei și bărbați în vederea combaterii discriminării pe piața muncii și utilizarea eficientă a resurselor umane, serviciile putând fi accesate de orice persoană. Se promovează o atitudine activă a beneficiarilor finali, prin construirea unei abordări active de intervenție, dezvoltarea unei afaceri în cadrul întreprinderii sociale, învățare și căutare a unui loc de muncă: menținerea unui contact permanent cu piața locurilor de muncă, cu echipa proiectului, prin învățarea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă și susținerea de cursuri de formare profesională prin metode interactive, atractive în domeniul abordat: atelier de croitorie pentru conducerea afacerii, cât și pentru desfășurarea activității de producție. În vederea implementării proiectului, Fundația SOUL TO SOUL, califică și angajează 15 adulți cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani) pentru OCUPAȚIA DE CROITOR. Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com

A. Deaconu


Nr. 39/06.07.2009

CAMPANIE DE SENSIBILIZARE

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilități

Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1

Proiectul“Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilități” are ca fundament principiului egalității de șanse. Nu se realizează nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau ca efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitățării în condiții de egalitate a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Astfel, acest proiect vine în ajutorul persoanelor cu dizabilități, printr-o campanie de sensibilizare care durează pe toată perioada de implementare a proiectului. Beneficiarul proiectului, urmărește informarea corectă asupra conținutului, obiectivelor, indicatorilor proiectului, precum și a modului cum vor fi ajutate, realmente, persoanele cu dizabilități să se încadreze în câmpul muncii: 300 de pliante și 50 de afișe cu mesaje referitoare la proiect, finanțator și aplicant, comunicate de presă regulate, întâlniri cu membrii ONG-ului, anunțuri de presă despre stadiul proiectului și despre activitatea întreprinderii sociale care va funcționa începând cu luna a XIII-a de proiect, fluturași publicitari.

În vederea implementării proiectului, Fundația SOUL TO SOUL califică și angajează 15 adulți cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani) pentru OCUPAȚIA DE CROITOR.

Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com

A. Deaconu


Nr. 38/06.07.2009

PROIECT ÎNDRĂZNEȚ

FUNDAȚIA SOUL TO SOUL

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE ACHIZIȚII

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilități

Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1

Începând cu luna a treia de proiect, se desfășoară una dintre cele mai ample activități – Execuția programului de achiziții. Fundația Soul to Soul va întreprinde toate acțiunile pentru a furniza întreprinderii sociale, centrului de zi pentru copii și grupului țintă absolut toate condițiile necesare desfășurării activităților și creării unei atmosfere plăcute.

Pentru întreprinderea socială va fi achiziționat un autovehicul necesar pentru demersurile de înființare a întreprinderii sociale, pentru activitatea de consiliere și formare profesională a grupului țintă, transportul produselor realizate în atelierul de croitorie, mașini de cusut, foarfece, mașini de călcat, mese de călcat, mașină de capsat. Pentru centrul de zi vor fi necesare aparatură electro-casnică, electronică, mobilier, care vor servi desfășurării activităților pentru copii.

Pe lângă toate acestea vor fi necesare contractarea unor servicii de formare profesională pentru grupul țintă.

În vederea implementării proiectului, Fundația SOUL TO SOUL califică și angajează 15 adulți cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani) pentru OCUPAȚIA DE CROITOR.

Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com

A. Deaconu


Nr. 40/06.07.2009

PROIECT ÎNDRĂZNEȚ

FUNDAȚIA SOUL TO SOUL

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE MANAGEMENT DE PROIECT

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilități

Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1

Managementul de proiect este o activitate continuă, pe tot parcursul proiectului, care implică o atenție deosebită din partea membrilor echipei de proiect.

Până în prezent au fost realizate acțiuni de organizare a modalităților de implementare a proiectului, coordonare a echipei de proiect și asigurare a resurselor necesare implementării proiectului: întâlniri directe ale membrilor echipei și informare asupra stadiului de implementare a proiectului. Monitorizarea și evaluarea proiectului se realizează continuu, în vederea urmăririi măsurii în care activitățile duc la rezultatele preconizate prin metodele specifice managementului de proiect. Evaluarea externă a proiectului va fi realizată de autoritatea contractantă și de auditorul extern.

Monitorizarea proiectului “Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilități” este coordonată de către managerul de proiect asistat de asistentul manager. Aceasta reprezintă un process permanent și este susținută prin rapoarte lunare de activitate realizate de întreaga echipă de proiect.

În vederea implementării proiectului, Fundația SOUL TO SOUL califică și angajează 15 adulți cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani) pentru OCUPAȚIA DE CROITOR.

Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com

A. Deaconu


Nr. 41/06.07.2009

PROIECT ÎNDRĂZNEȚ

FUNDAȚIA SOUL TO SOUL

PREZENTAREA CALENDARULUI ACTIVITĂȚILOR DE PROIECT

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilități

Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni și a început în luna mai a acestui an, proiectul vizând, pentru îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor, îndeplinirea următoarelor activități:

1.     Realizarea formelor de angajare a echipei de proiect (luna 1);

2.     Realizarea demersurilor pentru înființarea întreprinderii sociale (lunile 1-12);

3.     Execuția programului de achiziții (lunile 3-12);

4.     Prestarea serviciilor de consiliere profesională pentru 15 persoane cu dizabilități (lunile 2-12);

5.     Realizarea activităților de formare profesională pentru managerul și maistrul întreprinderii sociale și pentru cele 15 persoane cu dizabilități (lunile 3-12);

6.     Realizarea demersurilor de angajare a 15 persoane cu dizabilități (luna 12);

7.     Realizare demersurilor de angajare a 2 educatori (luna 12);

8.    Desfășurarea activităților specifice întreprinderii sociale înființate (lunile 13-24);

9.           Susținerea serviciilor alternative pentru îngrijirea copiilor pe parcursul zilei (lunile 13-24);

10.    Realizare informare și publicitate proiect și campanie de sensibilizare (lunile 1-24);

11.  Managementul de proiect (lunile 1-24).

În vederea implementării proiectului, Fundația SOUL TO SOUL califică și angajează 15 adulți cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani) pentru OCUPAȚIA DE CROITOR.

Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com

A. Deaconu


Nr. 42/06.07.2009

PROIECT ÎNDRĂZNEȚ

FUNDAȚIA SOUL TO SOUL

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilități

Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1

Activitatea de informare și publicitate a proiectului “Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilități” constă în conferințe de presă pentru lansarea și finalizarea proiectului, diseminarea materialelor informative și de publicitate. În ceea ce privește materialele informative, acestea vor consta în pliante, afișe cu mesaje referitoare la proiect, finanțator, aplicant. Comunicatele de presă vor fi întocmite trimestrial, vor fi realizate emisiuni TV pentru creșterea vizibilității temei proiectului, vor fi organizate întâlniri cu membrii ONG-ului pe temele propuse de proiect, la care vor fi invitați și reprezentanți ai instituțiilor locale și județene cu atribuții în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități. Prin toate aceste aspecte va fi susținută o campanie de sensibilizare.

Totodată, proiectul va fi susținut prin realizarea de parteneriate cu actori relevanți implicați.

În vederea implementării proiectului, Fundația SOUL TO SOUL califică și angajează 15 adulți cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani) pentru OCUPAȚIA DE CROITOR.

Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com

A. Deaconu
 
 
 
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 „ Întreprindere sociala- atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilitati”

                                                 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea         

                                                Resurselor Umane 2007-2013

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

29 aprilie 2010

Comunicat de presă

                                                         

            FUNDAŢIA SOUL TO SOUL în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ VÂLCEA implementează proiectul „Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizbabilităţi”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1.

             Proiectul este în a douăsprezecea lună de implementare. Aceasta luna este dedicată încheierii achiziţiilor. De asemenea, activităţile sociale cât şi activităţile de formare profesională sunt curs de finalizare, acestea având un aport deosebit de important în atingerea obiectivelor proiectului. În această lună au fost pregătite formalităţile pentru angajarea beneficiarilor proiectului în întreprinderea socială creată şi în centrul de zi pentru copii.

          Urmează ca întreprinderea socială să-şi desfăşoare activitatea cu specific – croitorie. Campania de informare şi mediatizare a proiectului este în desfăşurare, precum şi activităţile de management.

Persoana de contact: Dinică Bogdan – Manager Proiect

Fundaţia Soul to Soul

Tel: 0762.455.399

E-mail: soul17soul@yahoo.com 
 
 
 
 
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

CAMPANIE DE SENSIBILIZARE

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1

Fundaţia Soul to Soul în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, implementează proiectul Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi, proiect cofinanţat din Fondul Social European. Prin activităţile propuse proiectul se înscrie în cea de a treia prioritate a Strategiei de la Lisabona “crearea de noi locuri de muncă mai bune” şi încurajează acţiuni pentru creşterea gradului de adaptabilitate a forţei de muncă la provocările apărute pe piaţa forţei de muncă europeană, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională continuă. Printre problemele existente ale grupului ţintă al proiectului “Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi” se enumeră: lipsa de calificări necesare inserţiei pe piaţa muncii, discriminarea la locul de muncă, lipsa concordanţei calificărilor obţinute cu necesarul de pe piaţa muncii, lipsa de motivaţie, părăsirea timpurie a şcolii, dependenţa de facilităţile sociale, lipsa de informare a angajaţilor pentru facilităţile fiscale, autoizolare socială. Activităţile proiectului iau în considerare perspectiva de şanse şi de gen prin promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în vederea combaterii discriminării pe piaţa muncii şi utilizarea eficientă a resurselor umane, serviciile putând fi accesate de orice persoană. Se promovează o atitudine activă a beneficiarilor finali, prin construirea unei abordări active de intervenţie, dezvoltarea unei afaceri în cadrul întreprinderii sociale, învăţare şi căutare a unui loc de muncă: menţinerea unui contact permanent cu piaţa locurilor de muncă, cu echipa proiectului, prin învăţarea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă şi susţinerea de cursuri de formare profesională prin metode interactive, atractive în domeniul abordat: atelier de croitorie pentru conducerea afacerii, cât şi pentru desfăşurarea activităţii de producţie.

A. Deaconu


PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ!

FUNDAŢIA SOUL TO SOUL

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6,

Domeniul Major de Intervenţie 6.1

In cadrul procesului de implementare al proiectului au fost definitivate urmatoarele activitati: „Realizare formelor de angajare a echipei de proiect”, „Demersuri pentru înfiinţarea întreprinderii sociale”, „Achiziţii”, „Servicii de consiliere profesională”, „Activităţi de formare profesională”, „Realizarea demersurilor de angajare”, „Realizarea demersurilor de angajare e 2 educatori” si sunt in derulare alte patru activitati foarte ample care implica un numar mare de participanti: „Desfăşurarea activităţilor specifice intreprinderii înfiinţate”, „Servicii alternative pentru îngrijirea copiilor pe parcursul zilei”, „Informare şi publicitate pe proiect şi campanie de sensibilizare”, „Managementul de proiect”. Activitatea de productie in cadrul intreprinderii sociale este sustinuta de aportul lucrativ a cincisprezece persoane cu dizabilitati care si-au inceput activitatea in luna mai 2010. Cu aceasta ocazie a fost deschis si centrul de zi pentru copii cu o capacitate de doua zeci si cinci de persoane indrumate de doi educatori.

A. Deaconu


PROIECT ÎNDRĂZNEŢ

FUNDAŢIA SOUL TO SOUL

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6,

Domeniul Major de Intervenţie 6.1

Fundaţia Soul to Soul în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, implementează proiectul Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi, proiect cofinanţat din Fondul Social European.

Pentru inceperea activitatii de productie in cadrul intreprinderii sociale am realizat o intalnire pentru organizarea proceselor de munca viitoare, pentru responsabilizarea persoanelor cu dizabilitati si sustinerea, implicit, viitorului centru de zi pentru copii. In vederea promovarii activitatii intreprinderii sociale am realizat si dimseminat fluturasi, afisarea firmei publicitare la sediul intreprinderii, realizarea banner-ului, actualizarea site-ului www.soul2soul.ro.

A. Deaconu


 
 
 
PROIECT ÎNDRĂZNEŢ

FUNDAŢIA SOUL TO SOUL

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6,

Domeniul Major de Intervenţie 6.1

Fundaţia Soul To Soul, în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, este în plin proces de implementare a proiectului Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu dizabiliăţi, finanţat din Fondul Social European.

Cu această ocazie, beneficiarul va desfăşura o campanie de informare şi sensibilizare cu privire la persoanele cu dizabilităţi, sustinand activitatea acestora in cadrul intreprinderii sociale nou infiintate. Pentru această activitate cuantificăm drept indicatori specifici: realizarea unei emisiuni de televiziune in cadrul intreprinderii, realizarea unui raport de activitate de catre managerul si maistrul intreprinderii sociale cu privire la rezultatele intermediare ale procesului de munca si de productie pe care il sustin si diseminarea de fluturasi care promoveaza intreprinderea sociala.

A. Deaconu
 
 

 

 

 

 

03 septembrie 2010

 

 

 

Comunicat de presă

 

                                        FUNDAŢIA SOUL TO SOUL în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ VÂLCEA implementează proiectul „Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizbabilităţi”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1.

 

 

            Proiectul este în a șaptesprezecea lună de implementare. Aactivităţile sociale sunt în desfășurare (centru de zi pentru copii și întreprindere socială pentru persoane cu dizabilități), acestea având un aport deosebit de important în atingerea obiectivelor proiectului. În această lună va fi organizată o întâlnire publică, vor fi diseminate materialele campaniei de informare și sensibilizare și vor fi realizate acțiuni specifice activității de publicitate a proiectului.

          Proiectul se află în graficul de implementare stabilit. Așteptările echipei de proiect pentru rezultatele acestuia au fost atinse până în prezent. Proiectul se va finaliza în luna aprilie a anului 2011.

 

 

 

Persoana de contact: Dinică Bogdan – Manager Proiect

Fundaţia Soul to Soul

Tel: 0762.455.399

E-mail: soul17soul@yahoo.com

 

 

 

 

 

CAMPANIE DE SENSIBILIZARE

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1

 

Fundaţia Soul to Soul în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, implementează proiectul Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi, proiect cofinanţat din Fondul Social European. Prin activităţile propuse proiectul se înscrie în cea de a treia prioritate a Strategiei de la Lisabona “crearea de noi locuri de muncă mai bune” şi încurajează acţiuni pentru creşterea gradului de adaptabilitate a forţei de muncă la provocările apărute pe piaţa forţei de muncă europeană, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională continuă. Printre problemele existente ale grupului ţintă al proiectului “Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi” se enumeră: lipsa de calificări necesare inserţiei pe piaţa muncii, discriminarea la locul de muncă, lipsa concordanţei calificărilor obţinute cu necesarul de pe piaţa muncii, lipsa de motivaţie, părăsirea timpurie a şcolii, dependenţa de facilităţile sociale, lipsa de informare a angajaţilor pentru facilităţile fiscale, autoizolare socială. Activităţile proiectului contribuie la stingerea acestor necesițăți și iau în considerare perspectiva de şanse şi de gen prin promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în vederea combaterii discriminării pe piaţa muncii şi utilizarea eficientă a resurselor umane, serviciile putând fi accesate de orice persoană. Se promovează o atitudine activă a beneficiarilor finali prin construirea unei abordări active de intervenţie, dezvoltarea unei afaceri în cadrul întreprinderii sociale, învăţare şi căutare a unui loc de muncă.

A. Deaconu


 

 

 

 

 

PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ!

FUNDAŢIA SOUL TO SOUL

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6,

Domeniul Major de Intervenţie 6.1

 

In cadrul procesului de implementare al proiectului au fost definitivate majoritatea activităților și atinși indicatorii prestabiliți în planul proiectului. Sunt în derulare trei activități foarte ample care implică participarea unui număr semnificativ de participanți: „Desfăşurarea activităţilor specifice intreprinderii înfiinţate”, „Servicii alternative pentru îngrijirea copiilor pe parcursul zilei”, „Informare şi publicitate pe proiect şi campanie de sensibilizare”, care sunt susținute de activitatea suport de management. Activitatea de producție în cadrul întreprinderii sociale este susținută de aportul lucrativ a cincisprezece persoane cu dizabilități, începând cu luna mai 2010.

 

A. Deaconu


 

 

 

 

 

 

PROIECT ÎNDRĂZNEŢ

FUNDAŢIA SOUL TO SOUL

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6,

Domeniul Major de Intervenţie 6.1

 

Fundaţia Soul to Soul în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, implementează proiectul Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi, proiect cofinanţat din Fondul Social European. Suntem în luna a șaptesprezecea de implementare. În luna septembrie va avea loc o întâlnire publică în cadrul activității de informare. Parteneriatele încheiate pentru susținerea activității întreprinderii protejate sunt funcționale și se desfășoară conform graficului planului de acțiune. Copii beneficiari ai serviciilor centrului de zi se bucură de toată atenția și suportul educatorilor.

 

A. Deaconu

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

27 octombrie 2010

 

 

Comunicat de presă                           

 

 

            FUNDAŢIA SOUL TO SOUL în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ VÂLCEA implementează proiectul „Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizbabilităţi”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1.

 

 

            Proiectul este în penultima etapă de evoluție înainte de finalizare. Activităţile sociale sunt în derulare conform graficului (centru de zi pentru copii și întreprindere socială pentru persoane cu dizabilități), acestea având un aport deosebit de important în atingerea obiectivelor proiectului. Ca activități suport menționăm: activitatea de informare și publicitate și activitatea membrilor echipei de proiect din punct de vedere al managementului proiectului. Proiectul se află în graficul de implementare stabilit. Așteptările echipei de proiect pentru rezultatele acestuia au fost atinse până în prezent-rezultatele fiind vizibile și cuantificabile prin indicatorii prestabiliți. Proiectul se va finaliza în luna aprilie 2011.

 

 

 

Persoana de contact: Dinică Bogdan – Manager Proiect

Fundaţia Soul to Soul

Tel: 0762.455.399

E-mail: soul17soul@yahoo.com

 
28 februarie 2011
 
Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1

 

Fundaţia Soul to Soul în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, implementează proiectul Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi, proiect cofinanţat din Fondul Social European. Prin activităţile propuse proiectul se înscrie în cea de a treia prioritate a Strategiei de la Lisabona “crearea de noi locuri de muncă mai bune” şi încurajează acţiuni pentru creşterea gradului de adaptabilitate a forţei de muncă la provocările apărute pe piaţa forţei de muncă europeană, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională continuă.
Întreprinderea socială înființată din luna mai 2010 produce salopete pentru activități industriale, lenjerie, prosoape și alte produse la cererea clienților. Produsele sunt calitative datorită investițiilor făcute în pregătirea resurselor umane și achiziționarea unor echipamente moderne de croitorie.

 

Andreea Deaconu

 
 
 

CAMPANIE DE SENSIBILIZARE

Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi

Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1

 

Fundaţia Soul to Soul în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, implementează proiectul Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi, proiect cofinanţat din Fondul Social European. Prin activităţile propuse proiectul se înscrie în cea de a treia prioritate a Strategiei de la Lisabona “crearea de noi locuri de muncă mai bune” şi încurajează acţiuni pentru creşterea gradului de adaptabilitate a forţei de muncă la provocările apărute pe piaţa forţei de muncă europeană, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională continuă. Printre problemele existente ale grupului ţintă al proiectului “Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi” se enumeră: lipsa de calificări necesare inserţiei pe piaţa muncii, discriminarea la locul de muncă, lipsa concordanţei calificărilor obţinute cu necesarul de pe piaţa muncii, lipsa de motivaţie, părăsirea timpurie a şcolii, dependenţa de facilităţile sociale, lipsa de informare a angajaţilor pentru facilităţile fiscale, autoizolare socială. Activităţile proiectului contribuie la stingerea acestor necesițăți și iau în considerare perspectiva de şanse şi de gen prin promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în vederea combaterii discriminării pe piaţa muncii şi utilizarea eficientă a resurselor umane, serviciile putând fi accesate de orice persoană. Se promovează o atitudine activă a beneficiarilor finali prin construirea unei abordări active de intervenţie, dezvoltarea unei afaceri în cadrul întreprinderii sociale, învăţare şi căutare a unui loc de muncă.

Deaconu

 

 

28 februarie 2011

 

 

 

Comunicat de presă

 

                                                         

 

 

            FUNDAŢIA SOUL TO SOUL în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ VÂLCEA implementează proiectul „Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizbabilităţi”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1.

 

 

            Proiectul este în ultima etapă de evoluție înainte de finalizare. Activităţile sociale sunt în derulare conform graficului (centru de zi pentru copii și întreprindere socială pentru persoane cu dizabilități), acestea având un aport deosebit de important în atingerea obiectivelor proiectului. Ca activități suport menționăm: activitatea de informare și publicitate și activitatea membrilor echipei de proiect din punct de vedere al managementului proiectului. Proiectul se află în graficul de implementare stabilit. Așteptările echipei de proiect pentru rezultatele acestuia au fost atinse până în prezent-rezultatele fiind vizibile și cuantificabile prin indicatorii prestabiliți. Proiectul se va finaliza în luna aprilie 2011, când va avea loc conferința pentru încheierea acestuia.

 

 

Persoana de contact: Dinică Bogdan – Manager Proiect

Fundaţia Soul to Soul

Tel: 0762.455.399

E-mail: soul17soul@yahoo.com