Fundatia Soul to Soul - Ramnicu Valcea
TOTUL MERGE CA PE ROATE
Home
Printeaza aceasta paginaAdauga la Favorite
 
Fundaţia Soul to Soul
Râmnicu Vâlcea
B-dul Tineretului nr. 1,
Casa Tineretului, et. 3, sala A
Cod postal: 24 00 60
Cont IBAN:
RO88BRDE390SV10940013900
Cod fiscal: 10 279 248
Tel.: 0350/413.555
0722.264.052
E-mail:
soul17soul@yahoo.com
ProHelp Valcea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misiunea organizaţiei

 

 
Fundaţia Soul to Soul are ca misiune scoaterea din anonimat a persoanelor cu dizabilităţi, indiferent de vârstă, din judeţul Vâlcea, prin
recuperare, reabilitare şi integrare socială.
 

 

Data .30.10.2014

Comunicat de presa
Lansare proiect POSDRU/168/6.1/G146456

 

            Fundatia "Soul to Soul", in calitate de beneficiar si partenerul Asociatia Centre Youth Europe For Advice, Information And Training Humans, anunta demararea proiectului „SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, contract: POSDRU/168/6.1/G146456, incepand cu1 octombrie 2014.
Proiectul are ca locatie de implementare regiunea Sud-Vest Oltenia, se desfasoara pe o perioada de 12 luni si beneficiaza de cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr. 4 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.
Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea incluziunii sociale active, facilitarea accesului nediscriminatoriu pe piata muncii pentru minimum 100 persoane barbati sau femei, cu domiciliul in regiunea Sud Vest Oltenia, persoane care fac parte din grupurile vulnerabile mentionate in Ghidul Solicitantului – conditii specifice pentru CPP nr.168, din care cel putin 40 persoane de etnie roma, prin furnizarea serviciilor specializate de informare si consiliere profesionala si medierea muncii, a programelor de formare profesionala, dar si prin infiintarea si dezvoltarea unor structuri ale economiei sociale (SES), generatoare de profit sau venit, care sa permita integrarea/reintegrarea pe piata muncii a persoanelor excluse social. Proiectul va genera un efect pozitiv, pe termen lung, deoarece atingerea obiectivelor, a rezultatelor si a indicatorilor propusi, va conduce la cresterea calitatii vietii persoanelor din grupurile vulnerabile.
In vederea realizarii obiectivului general, proiectul isi propune :

  • Infiintarea de catre solicitant si parteneri si dezvoltarea a 2 structuri ale economiei sociale (SES) entitati nou create toate in mediul rural, cu personalitate juridica distincta, in cadrul carora vor fi create in total minimum 18 locuri de munca, ce vor fi mentinute cel putin 7 luni dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului, din care minimum 70% vor fi ocupate de persoane apartinand grupurilor vulnerabile
  • Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel local prin 4 sesiuni de informare si constientizare asupra conceptului si oportunitatilor create de economia sociala
  • Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile prin servicii integrate de orientare/consiliere si formare profesionala.
  • Constituirea parteneriatului public/privat in domeniul economiei sociale prin infiintarea “Consortiului socio-economic regional”- CSER

            Grupul tinta il constituie beneficiari de Venitul Minim Garantat si persoane de etnie roma din regiunea Sud-Vest Oltenia, judetele Valcea si Olt. Finalitatea este aceea ca  100 persoane apartinand grupurilor vulnerabile, din care minim 40 persoane de etnie roma, sa beneficieze de servicii specializate de informare si consiliere profesionala individuala sau in grup si de servicii specializate de medierea muncii pe piata interna . Cel putin 40 persoane ce apartin grupurilor vulnerabile, din care minim 10 persoane de etnie roma, vor participa la cursul de “competente antreprenoriale” unde vor beneficia de cunostinte privind competentele cheie in domeniul antreprenoriatului activ, cunostinte care sa-i ajute in infiintarea de structuri de economie sociala.

 

Persoana de contact: Adelina Maria Stroe
Responsabil cu mediatizarea si promovarea proiectului
Date de contact: soultosoul@yahoo.com

 

 
 
 
 
 
Centrul de Recreere si Terapie ocupationala -
Gura Vaii
 
Servicii acreditate oferite de

Fundatia Soul to Soul:

Intreprindere sociala – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilitati

2010-2011

Ï    Realizeaza produse textile la comanda,

Ï    Lucreaza cu personal calificat in industria materialelor textile si a croitoriei,

Ï    Detine echipamente profesionale – de ultima generatie,

Contact:

FUNDATIA SOUL TO SOUL, Dinica Bogdan – Presedinte

Tel/fax 0350413555, Mobil 0722204052

Pe mana profesionistilor!
 
 


 
 SERVICII ACREDITATE
 

Terapie ocupationala


 Consiliere psihologica
 Recreere